ODGRZEWANA ZUPA

ODGRZEWANA ZUPA
8. 11. 2012

Karolina Jabłońska
Tomasz Kręcicki
Cyryl Polaczek
Kuba Puławski

Zdjęcia z wernisażu: